Gästkortsinformation

Här följer information om vad som gäller för bokning av gästkort på hårdförläggning.

Pris gästkort
1 150 kr Hårdförläggning
2 150 kr Hotell - Slutsålt

Anmälan antal gästkort
• Senast 14 mars för garanterad gemensam förläggning som övriga lag i er förening.

Betalning
Gästkortsfakturan skall vara betalda senast 15 mars.

Återbetalning/Justering av gästkortsantal
• 16 mars – 12 april Möjlighet att justera enstaka gästkort där minskat antal återbetalas med 100%.

• 13 april – 17 april Möjlighet att justera enstaka gästkort där minskat antal återbetalas med 50%.

• 18 april – 19 april Ingen återbetalning av gästkort.

Incheckning Hårdförläggning
• Hårdförläggningsplacering meddelas under vecka 16.
• Incheckning hårdförläggnig tidigast kl.18.30 pga skolorna har normal verksamhet och ej lov.
• Det går bra att spela första matchen utan att checka in på skolan.
• Gästkorten hämtas ut i matsalen varför man inte behöver checka in på hårdförläggning innan match och mat.
• Vid utlämning av gästkort fredag 17 april kan man köpa fler gästkort eller justera antal nedåt och återfå halva gästkortsbeloppet.

Skrivet av Maria Sundén   
2020-02-03 16:58