Protokoll UL-möte 121023

Klicka på Läs mer för att ta del av protokollet.

Protokoll fört vid ungdomsledarmöte nr 1

Tid: 23 oktober 2012 kl. 19:00
Plats: Kansliet, Nolhagahallen

Närvarande: 18 personer.


1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning.

2. En snabb presentation av de ledamöter från ungdomssektionen som var på plats samt nya ungdomsledare som hälsades extra välkomna.

3. Håkan Jedemark presenterade Arenagruppens arbete. Arenagruppen är en projektgrupp med flera delprojekt med utgångspunkt på hur AHK skall arbeta i Estrad Alingsås. Det finns förslag på vad ungdomslagen kan komma att bidra med förutom golvtork tex:
- Att på matchdag gå omkring på stan med västar som informerar om att det är match idag samt dela ut programblad.
- Att ”små” spelarna i mån av tid skall få spela uppvisningsmatcher. Ett förslag som går ut på att ungdomslag bemannar kioskerna i Estrad och att all vinst går till det laget som bemannat mottogs positivt av ledarna.

I samband med diskussionerna kring vad ungdomslagen kan komma att bidra med i Estrad Alingsås utvecklades frågan till: Vad krävs av AHK-ungdomarna under en säsong? Detta bör kommuniceras och MÅSTENA bör informeras tydligt. Mötet beslutade att Maria omgående mailar ut de måsten/krav som finns idag. Vidare kommer den informationen att kompletteras av UK/Maria när det blir klart med vad som skall gälla i Estrad.

» Bilaga Arrangemang


4. Synpunkter och kommentarer från ungdomsledare.
• Någon grupp saknar bollar. Beställning görs via kansliet. Kansliet informerar om att varje lag skall ha samma antal bollar som spelare, inte fler. Antingen delar man ut bollarna och spelarna får ansvara för ”sin” boll eller så använder man bollnät och förvarar dem i och tar med till träning. Om det försvinner bollar får  man köpa en ny boll på AHKs kansli. Vill man ha nya bollar för kasserade skall dessa tas med till kansliet. Alla ledare måste ta ansvar och titta igenom hallen innan de stänger efter träning. I Gamla Tennishallens förråd finns en lista på vad som skall finnas av diverse träningsgrejer. Glöm inte att titta om det ligger kvar något bakom en matta eller liknande.
• Var kan man få mer is och tejp? Det finns att hämta på kansliet.
• Kan man begära att den träningsgrupp som skall träna efter sin egen skall vara tysta? Den träningsgrupp som står och väntar på att få sin tid SKALL vara tysta, hålla i bollarna och visa hänsyn till den grupp som tränar just då.
• Det finns ett tidlås i Gamla Tennishallen vilket gör att vi inte kan komma in tidigare än vad som är avtalat, 10-15 minuter innan träningsstart, detta p.g.a. att man måste hinna städa och för att lagen som väntar p sin tid inte skall störa laget innan, se punkt ovan. Det finns problem med ungdomar som tar bussen till träning och måste stå ute och vänta. Tyvärr kan inte AHK göra något utan ungdomarna är välkomna till kansliet och värma sig och invänta träningen.
• Duscharna i Gamla Tennis har lite olika standard och upplevs ofta som trasiga speciellt i A-hallen. Maria lyfter problematiken med fastighetsägarna.
• Som ny ledare för nya träningsgrupper i klubben är det svårt att veta vad som gäller och vilka blanketter som skall fyllas i och hur man skall arbeta osv. Det föreslogs därför att det skall finnas en pärm med ett administrativt startkit för nya ledare. UK tar med sig frågan för vidare utredning.


5. UK informerar.
• Blå Tråden ligger på hemsidan trots att den inte är färdig men ändå tillräckligt färdig för att användas. Den har skickats på remiss till samtliga seniortränare och UK väntar nu på feedback från dem. Det som saknas mest av våra ledare är en övningsbank vilken de tycker borde vara färdig nu. Tyvärr finns det inga personer som i dagsläget har möjlighet att arbeta vidare med detta, alla arbetar ideellt och tiden räcker inte till allt. Handbollen tar redan mycket tid för många och den skall även räcka till jobb och familj.  Ungdomsledarna uttryckte starkt hur viktigt det är att klubben kan anställa en person som ansvarar för ungdomsfrågor. AHK måste komma vidare och höja kompetensen och utveckla ungdomssidan parallellt med herr och damsidan.
• Kort beskrivning av vårt nya lag FH+ som står för funktionshindrade, alla åldrar, båda könen. En träningsgrupp om ca 15 personer som tränar varje fredag i Hjälmared. 16:30-18:00. Gruppen kräver en stor mängd ledare samt föräldrar och assistenter. AHK får för närvarande även hjälp med ledare från Hjälmareds folkhögskola som har en utbildning för personer som skall arbeta med funktionshindrade. Ansvarig samordnare för FH+ är Therese Juslin och huvudtränare är Jimmie Johansson. Alla är välkomna att komma och titta på träningen.
• SISU. Återigen en påminnelse om hur viktigt det är att fylla i SISU listor. Det generar indirekt pengar till klubben i form av utbildning, föreläsningar och kurslitteratur. Tillfällen att fylla i SISU-listor är t.ex. vid matcher, föräldramöten, ledarmöten, spelarmöten. Frågor besvaras av Maria eller Annika Wifstrand, UK.
• Sekretariatsutbildning. Det finns en svalt intresse av föräldrarna att gå på dessa utbildningar. För att markera status så föreslår mötet att våra ledare tar fram en eller två föräldrar som blir sekretariatsansvariga för laget. AHK och lagen behöver utbildade personer när de kommer upp i ålder och skall arrangera SM osv. Även ett förslag på Webbutbildning gavs och att klubben måste tänka nytt. UK tar med sig denna fråga för vidare utredning.
• Intervallen på UL mötena diskuterads och mötet enades om att denna form av möte har ett bra intervall. Dock bör första mötet (detta) tidigareläggas.
• Förslag på att skapa en köp- och säljsajt och/eller en bytesdag där det kan köpas urväxta overaller, skor m.m. kom fram. UK tar med sig frågan för vidare utredning.
• Det upplevs att det är för få ledare i vissa lag. Förslag kom att A-ungdom skall vara med i utbildningen Framtidens Handbollspelare för att kunna vara delaktiga som ledare. Kanske arbeta i någon form av fadderverksamhet. Klubben måste bli bättre på att förvalta de ungdomar som slutar. Det är en återkommande diskussion där det största ansvaret ligger hos ungdomsledarna som vet vilka ungdomar som slutar och varför.


6. Kansliet informerar.
• Klädpolicy. Som ny ledare i klubben betalar AHK en overall, en ledarpiké samt ett träningsset. AHK kräver därför att klubbens tränare skall bära dessa kläder när man står på planen med sitt lag och absolut under match. Varje träningsgrupp får även en ryggsäck var. Klubben reducerar inga priser på overaller.
• Lördag 24 november samt 26-27 januari är det inställda träningstider i Gamla Tennishallen.
• För att klubben inte skall behöva betala för träningstider som inte utnyttjas beslutade mötet följande:
o Alla startar sina hallträningar veckan efter Skene
o Alla avslutar dem veckan efter Potatiscupen.
o Vill lagen ha hallträning innan Skene skall detta informeras senast 4 maj och vill lagen ha träningstid efter Potatiscupen informeras det senast 5 februari. De träningstider som inte skall användas under julledigheten skall informeras senast 5 december. Lagen informerar ovan direkt till Maria.
• Det finns vita reservställ på kansliet för utlåning till de lag som inte använder klister. Bokas hos Maria.
• Christer Mårtensson presenterade en idé som dök upp under mötet att ungdomslagen får nya dräkter vart 3dje år. Klubben skaffar sponsorer som trycker på dessa och intäkterna går oavkortat till ungdomssektionen. UK tar med sig frågan för vidare utredning.

• Möjligheter finns för lagen att tjäna extrapengar. Maria får många förslag på hur man kan tjäna pengar som tas med till UK. Där är det bestämt att de som denna säsong skickas vidare från kansliet är:
o Gutz – huvudansvar AHKs kansli
o Aloe Veraprodukter (0707-318 618, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den )
o Toa- och hushållspapper (malsattning.com)
o Salami. (F99 har info om detta)
o Enjoy (best genom AHKs kansli, minst 5 ger 25:-/guide)
• Tävling Skene t-shirts
o UK har beslutat att alla Skenet-shirts ska vara AHK blå. För att göra det hela lite mer spännande så utlyses en teckningstävling där vinnande teckning blir tryckt på 2013 års kick-off-tshirt.
o Tävlingsregler: Ungdomarna i AHK , ensam eller i team, ritar en teckning med handbollstema och där AHK-loggan finns. UK väljer ut 5 bidrag som alla får rösta på.
• Potatiscupen – lämnad till tryck idag. Läs på hemsidan nya foldern.
o Ny arrangörsgrupp
o Reklam för Potatiscupen på Sportsgrounds visning bortamatcher
o Olkaresor arbetar för Potatiscupen som enda svenska cup.
• Uppmuntra våra nya unga domare. Alla måste ta ansvar för att hjälpa och utveckla dem.
• Gamla Tennishallen informerar.
Hall A Utsugsfläkt på = Tryck in timerknapp
Hall A & B Om värmefläkt stör = Stäng av på timervred


7.  Övriga frågor.
• Lennart Andersson som på utbildningsveckan informerade om att krisgruppen skulle ta fram ett litet plastkort med aktuella telefonnummer om olyckan skulle vara framme meddelade att korten är försenade.
• Ungdomsavlutningen diskuterades och mötet enades om att separera ungdomsavslutningen från ledaravslutningen. Mötet beslutade också att ungdomsavslutningen skall hållas torsdagen 2 maj. Vidare beslutades att ledaravslutningen skall hållas lördag 4 maj med ett större innehåll såsom genomgång av de enkäter som ledarna skall fylla i inför säsongsavslutningen (mars/april), genomgång av halltiderna inför nästa säsong, information kring säsongsuppstarten mm för att avslutas med en trevlig middag.


8. Nästa ungdomsledarmöte onsdagen 5 dec. Då skall P99 och F99 förbereda en presentation på max 6 min var om hur de arbetar i sina grupper. Till nästa UL möte i feb skall grupperna P02/F02 göra sina presentationer.

Vid protokollet / Justerat

Gunilla Härnälv / Maria Sundén

Skrivet av Maria Sundén   
2012-11-07 10:12