Protkoll U-ledarmöte 2012-02-06

Klicka på Läs mer för att ta del av protokollet.

Protokoll fört vid ungdomsledarmöte nr 4 med Alingsås Handbollklubb
Tid: Måndag 6 februari 2012 kl. 18:30
Plats: Sälen, Nolhagahallen (gamla trimhallen)
Närvarande: Henrik Svensson P01, Hanna Hägglund Junler F01, Thomas Ahlberg P00, Pia Carlsson Henderson F02, Johan Wahlström F02, Jari Hovisalo P02, Mikael Svenson P97, Katarina Ekberg F97/98, Stefan Blyberg P00, Ricardo Hansson P99, Jan Svensson P98, Krister Nääs P98, Anders Jigström A-flick samt Annika Wifstrand, Gunilla Härnälv, Mikael Wedin, Bosse Bengths, Maria Sundén, Rolf Wifstrand och undertecknad, Jenny Fredriksson.
Frånvarande: Representanter för F00, F03 (Malin Sundén meddelat frånvaro)

1. Mötet öppnades av Jenny Fredriksson som glädjande hälsade alla välkomna och tackade för den fina uppslutningen.

2. Sponsorverksamheten
Rolf Wifstrand var inbjuden att tala om sponsorverksamheten inom Alingsås Handbollklubb.

3. Blå Tråden
Mikael Wedin presenterade arbetet med Blå Tråden. Det var mycket uppskattat av ungdomsledarna och resulterade i många bra diskussioner. Alla fick med sig ett exemplar att läsa igenom och återkomma till Mikael med feedback. Målet är att Blå Tråden ska vara färdig till Kick Off Skene 2012.

4.  Sisu/utbildning
Annika Wifstrand informerade om SISU och gick igenom att alla lagen har fått förtryckta sisulistor i sina lagfack på kansliet.  Återigen togs exempel upp på olika sisutillfällen. Exempel: Samling innan match, samling efter match, spelarmöte, ledarmöte, föräldramöte, teoripass osv. Viktigt att fylla i dessa då det genererar medel för exempelvis utbildningsveckan och annat utbildningsmaterial.
Listor till F02, F03 fattas, Annika fixar detta med Affe på Sisu.

5. Cupguiden
Utvärdering av Hallbybollen har gjorts och Bosse har tagit del av såväl kritik som positiv respons. Detta kommer sammanställas för att använda som underlag inför säsong 2012/2013.
Junicupen diskuterades och här är det hög tid att anmäla om det inte redan är gjort. Det kom upp synpunkter gällande FP 02 dessa spelar på storplan och har tränat hela säsongen på miniplaner. Bosse återkommer till dessa ledare med information och förtydliganden. AP och AF spelar på beachplaner i Junicupen och här diskuterades det om man kunde åka på annan cup istället. Aranäs kom upp som ett alternativ. Bosse återkommer även här till berörda ledare.

6. Övrigt
• Knärehab, Maria berättade om vikten av att göra detta innan och/eller efter varje träning för att förebygga knäskador på våra ungdomsspelare. Maria hade med sig ett häfte med övningar och berättade även att det finns en CD att låna. Kontakta Maria för detta. På Sävehof hemsida finns även övningar för detta, även på skada.se kan man hitta knärehab. Detta är viktigt att ALLA ungdomslag gör.
• Närvarorapportering på hemsidan är igång. För de lag som inte kommit igång med detta uppmanas att kontakta Lena på kansliet omgående för genomgång av detta. Under denna flik med närvarorapportering kommer det även finnas information till ungdomsledarna. Ex cupguide, lägerstege osv. Viktigt att gå in och kolla med jämna mellanrum.
• En inventering av ungdomslagen ska göras. Det kommer göras på liknande sätt som förra året med en enkät som skickas ut till ungdomslagen. Denna ska fyllas i och skickas till Jenny Fredriksson som ansvarar för denna. Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
• Nya spelare. Hur tar vi emot dessa? Maria informerade om tankar och idéer om ett separat blad där det framkommer vad man får som medlem i AHK samt vad som förväntas av spelare/förälder. Detta blad tillsammans med informationsbroschyren skulle delas ut till alla nya spelare som kommer. Maria ansvarig för detta.
• Poolspel för de yngre kullarna P02/F02 efterfrågas. Det skulle kunna ske med klubbar i närområdet som har träningsgrupper.
.
Vid protokollet:
Jenny Fredriksson

Skrivet av Maria Sundén   
2012-02-21 13:10