Protokoll U-ledarmöte 2011-10-03

Klicka på läs mer för att ta del av protokollet.

Protokoll fört vid ungdomsledarmöte nr 2 med Alingsås Handbollklubb

Tid: Måndag 3 oktober 2011 kl. 18:00
Plats: Sälen, Nolhagahallen (gamla trimhallen) 

Närvarande: Malin Sundén F03, Malin Hägglund P01, Hanna Hägglund Junler F01, Thomas Ahlberg P00, Pia Carlsson Henderson F02, Mikael Hedlund F02, Christer Mårtensson F99, Peter Draksjö P99, Jari Hovisalo P02, Claes Johansson P97, Mikael Svenson P97, Joakim Molander P97, Katarina Ekberg F97/98 samt Annika Wifstrand, Lennart Andersson och undertecknad, Jenny Fredriksson.

Frånvarande: Representanter för A-flick, F00, P98

1. Mötet öppnades av Jenny Fredriksson som glädjande hälsade alla välkomna och tackade för den fina uppslutningen.

2. Reflektioner från Utbildningsveckan.

 • Bra program med olika teman
 • Klarare direktiv vad ungdomarna ska prioritera denna vecka.
 • Rolig ledarträff
 • Lite tätt inpå Skene
 • Skulle det funka att ha den på våren?
 • Större lokal till kostföreläsningen önskas.
 • Starttiden för de olika föreläsningarna. Olika tider, många som arbetar till kl 18.00.

3. Kick-off Skene

 • Annika Wifstrand kom med förslag att ”Framtidens Handbollsspelare” kan påbörjas på Skene helgen.
 • Föreläsning på Skene efterfrågades då man upplevde att det fanns mycket luft i schemat för helgen.
 • Extra träning under lördagen efterfrågades.
 • Ungdomarna efterfrågade badet. Kan detta finnas till nästa säsong?
 • Mikael Hedlund informerade om en badsjö i närheten som var mycket uppskattad när laget hade varit där. En vägbeskrivning till denna sjö, inför nästa år önskas.
 • Seniormatch under helgen efterfrågades. Dammatch eller herrmatch, gärna både och!

4.  Sisu/utbildning
Annika Wifstrand informerade om SISU och gick igenom när och hur sisulistor används.  

Exempel: Samling innan match, samling efter match, spelarmöte, ledarmöte, föräldramöte, teoripass osv. En lathund för detta efterfrågades av ungdomsledarna, gärna på hemsidan. Annika lovade att undersöka detta. Annika har haft möte med Affe på SISU och han efterfrågade SISU-listor från den gångna säsongen. Vi ber alla lämna in dessa snarast.

5. Cupguiden

Den nya cupguiden presenterades och kommer ut inom kort till alla ungdomsledare.

6. Övrigt

 • Tjäna pengar till laget. Frågan togs upp och intresse fanns, det bestämdes att undersöka olika sätt, kanske bjuda in till ungdomsledarmötet för att informera om produkter eller dyl. Frågan kom upp om att kunna anordna exempelvis disco. Viktigt att undersöka vad kommun och andra myndigheter kräver vid sådana här tillställningar.
 • Närvarorapportering på hemsidan. Det var inte många som visste att funktionen var i bruk. Det har varit problem med detta men är under bearbetning. Se punkten nedan.
 • En flik på hemsidan som heter LEDARE (likadan som vi har för herrlag, damlag, ungdomslag osv)
 1. o   Här skulle SISU info ligga, exempelvis lathund
 2. o   Närvarorapportering på hemsidan. Lathund även för detta. Det upplevs som krångligt. Den funkar inte för alla, skulle man kunna få skickat ett närvarokort på mejl, sådant vi hade förut, tills detta är löst? Den som finns på kommunens hemsida gick visst inte att skriva i från datorn. (?)
 3. o   Lathund för matchprotokollen, gällande inrapporteringen. Västergötland och Göteborg.
 4. o   Övningsbank, exempel en länk till Dragörs hemsida
 5. o   Försäkringar-Folksam,

Här skulle allt som är till för ledarna kunna ligga, så slipper vi leta på olika ställen. Frågan ställs till ansvarig för hemsidan.  Övriga frågor ställda till kansli.

 • Em-kvalmatch, Sverige – Slovenien. Damlandslaget spelar i Arena Skövde den 20/10. Om intresse finns att åka dit med laget, beställs biljetter genom VHF:s kansli. Tel nr 010-4764196 eller e-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
 • Förslag om att ha ”sportsliga” möten med enbart tränarna presenterades. Det kom under våren fram önskemål om detta . På dessa möten skulle exempelvis ”Blå Tråden” diskuteras. För att kunna säkerställa 100% uppslutning kommer tränare till respektive grupp som har träning under en sådan här kväll att tillsättas av UK. Förslag om att få seniorspelare till denna uppgift ska undersökas av Christer Mårtensson.
 • Ungdomsledarträff i sambandet med ungdomsavslutningen till våren. Intresset var stort inför detta. UK får i uppgift att kolla kostnader för en sådan träff.
 • F00 behöver ha hjälp. Undersöker möjligheten att få ner några av våra ungdomar för detta.  Även P02 kan behöva hjälp under söndagar mellan 10.30-12.00. Jalle känner att det hade varit skönt med lite avlastning då det är många killar redan nu.
 • Dauerbinda till sjukvårdsväskorna efterfrågades. De ska finnas att hämta ut på kansliet hälsar Maria.
 • Vi kommer att försöka ha en gäst varje gång vi har Ungdomsledarmöten. Mötet bestämde att dessa möten ska ligga 1 gång/månad och då gärna på lite olika dagar under veckan.


Vid protokollet:
Jenny Fredriksson

Skrivet av Maria Sundén   
2011-10-12 14:06