Protokoll U-ledarmöte 2011-03-01

Klicka på läs mer för att ta del av protokollet

PROTOKOLL

 

Möte: Nr 7 AHK – Ungdomssektion 2010 - 2011

Datum: 1 mars 2011

Plats: AHK kansli

Kallade: Samtliga U-ledare

 

Närvarande:

Jimmie Larsen A-Pojk

Gunilla Härnälv A-Flick

Katarina Ekberg F-97

Jan Svensson P-98

Henrik Thomsen F-96

Ulf Lundström P-97

Johan Bergander F-98

Mats Larsson P-96/97

Mikael Hedlund F / P-02

Håkan Jedemark Sektionsansvarig

 

Agenda – se tidigare utskick

Glädjande ”många” på mötet !

 

1. Föregående möte.

Taktiktavlorna finns att hämta på kansliet för de som ännu inte hämtat sina.

Någon stuktur på vilka ”Cuper” finns ej - se nedan

 

2. Information från Ungdomsledaren :

Inte närvarande!

 

3. Information AHK centralt

 • Håkan informerade om ”öppet medlemsmöte” den 15 mars 19.00-20.30 (Alströmer hörsalen) Bör vara av intresse för samtliga ledare/äldre spelare.

 • Håkan efterlyste svar från flera u-ledare/tränare på den enkät om förbättringar som sänts ut. Den skall presenteras den 15 mars och vore önskvärt att få in de saknade ganska omgående. Denna ”genomlysning ” ligger som bas för vår fortsatta utveckling. Oavsett vilken åldersgrupp/lag är detta viktigt. För yngre ledare är detta ett bra tillfälle att få hjälp eller gå på utb etc.

 • Flera ledare ” sträcker nu upp handen” och ber om hjälp.

 

4. Organisation

 • Under ledning av styrelsen (Anderberg) görs en status översikt över tränar/ledarkapacitet och behov för Herrar A-trupp/HP/Junior/A-pojk. Beräknas vara klar innan det öppna mötet den 15 mars.

 

5. Kansli

 • Passerkort till Gamla tennishallen skall avhämtas på kansliet om detta ej har gjorts.

 • Oklart vad som gäller för Cuper. Då det gäller att flytta från Aranäs till ”Junicupen” är inget problem för de som önskar. Cuper är mycket av att åka på varandras cuper – i detta fall har C.Mårtensson haft/har kontakten med Kropps samt om ni vill koordinera deltagandet. För att få en ”indikering” på intresset skall varje ledare stämma av med sitt lag samt meddela Maria/Lena om intresse finns. (En Cup-general efterlyses)

 • Intresse för junicup alt Aranäs bör göras innan 15 mars. Mera info finns att läsa på www.junicupen.se samt på www.cumap.org/cuponweb/aranas_open_20111905.htm

 

6. Ledarfrågor / information :

 • Från tidigare möten upprepades - Åhus Beach handbollscup spelas v.29 flera lag är anmälda. Kul cup och ett bra tillfälle för föräldrar och ledare att vara tillsammans under lättsamma former. Boka boende i tid – många lag är på plats.

 • Önskemål om att få grästräna/sandträna innan sommarcuperna. Kansliet undersöker om lämplig gräsplan kan upplåtas av t.ex. Holmalund.

 • Spontanhandboll – efterlyses. En dag i månaden eller oftare? kan de yngre vara i hallen och spela gärna med en ledare och A-lagskille på plats. UK undersöker vidare om möjligt

 • Den stora ”osäkerhet” som råder för hur F 95/F 96/F 97 skall tränas inför kommande säsong gör att ett ledarmöte med involverade ledare samt med repr. från DK närvarande. Henrik Thomsen återkommer till Håkan om förslag på dag/tid. HT stämmer av med Anders Jigström. Håkan kallar därefter till möte med berörda ledare till möte i v.11.

 • Att ”lyfta” vissa spelare upp till A-lag dam har på flera håll känts ”stressat” då de bör få utvecklas i sin nivå innan en flytt bör stimulera spelarna. Ett möte kommer även att hållas inom kort med DK för att utveckla samarbetet/synsättet mellan DK samt UK.

 

Övrigt :

 

 

 • Som vanligt stort TACK för den tid och arbete som ni alla gör !

 

Nästa möte : den 5 april 2011 kl.19.00 på kansliet – max 1 tim.

Skrivet av Martin Johansson   
2011-03-02 16:23