Protokoll U-ledarmöte 2011-02-01

Klicka på läs mer för att ta del av protokollet
PROTOKOLL
Möte: Nr 6  AHK – Ungdomssektion 2010 - 2011
Datum: 1 februari  2011
Plats: AHK kansli
Kallade: Samtliga U-ledare  

Närvarande:
1.Gunilla Härnälv, A-Flickor
2.Katarina Ekberg, F 97
3.Jimmie Johansson, A-Flickor
4.Martina Åslund-Nilsson, F 99
5.Håkan Jedemark, Sektionsansvarig

Agenda – se tidigare utskick

1. Föregående möte:


Taktiktavlorna finns att hämta på kansliet och en ansvarig inom varje lag skall finnas.   

2. Information från Ungdomsledaren:

Inte närvarande !

3. Information AHK centralt:

* Håkan redogjorde för AHK strategidag som gällde samtliga sektioner inom AHK.  Där det informerades om vad som sker  inom respektive sektion. Mycket positivt och summerat kan man säga att det sker mycket just nu och ett öppet medlemsmöte kommer under våren – viktigt för alla att komma o lyssna.

* Utbildningsvecka (obligatorisk) för samtliga ledare/tränare. Ber er att redan nu notera  utbildning med gemensam kickoff på Skenelägret (12-14 augusti).  Sedan följer en vecka på (kvällar) med AHK-anpassade 1-2 timmars utbildningar. Veckan avslutas den 20 augusti med en träff enbart för tränare/ledare.  En arbetsgrupp med ledare/tränare alt föräldrar samt UK formas.

* Alströmergymnasiet – öppet hus den 9 feb 17-19.00. AHK kommer att vara på plats med en representant från flick respektive pojk.

4. Organisation:

Föreningen söker en elittränare (herr), och oavsett vilken lösning detta leder fram till så kommer U-sektionens struktur att påverkas.

5. Kansli:

Passerkort till Gamla tennishallen finns att hämta på kansliet

6. Ledarfrågor / information:

* A-Flickor åker till en dansk cup i Kolding 22-25 april. Gunilla Härnälv har fakta om denna Cup om flera vill åka. Regler gällande cuper ligger på hemsidan. Tyvärr så finns inget om cuper utomlands. (enligt ett äldre beslut för att få åka utanför Sverige är det minst A ungdom?) Frågan får tas upp i UK vid kommande möten. Översyn av vilka cuper som är lämpliga för flera lag att deltaga där både pojk/flick deltager.

* Åhus Beach handbollscup spelas v.29 flera lag är anmälda. Kul cup och ett bra tillfälle för föräldrar och ledare att vara tillsammans under lättsamma former. Boka boende i tid – många lag är på plats.

* Träningsprogram efterlyses för skadade spelare. UK kollar med Anna Gullberg samt alt Marie Wedberg vad som har hänt eftersom detta varit uppe tidigare. UK undersöker och återkommer.

* Katarina ropar på hjälp. Hon kan inte vara på sin träning måndag 16.00  kan tidigast vara på plats ca 16.45!  Håkan kollar med Camilla Sundén om backup för Katarina (verkar nu vara löst 2011-02-06 tillsvidare  - Tack C.S)

Övrigt:

VIKTIGT! Håkan redogjorde för den analys av samtliga ledare/tränare som nu påbörjas. Jenny Fredriksson kommer att inom kort att maila ut ett  frågeformulär. Jag ber er att skriva ut detta och fylla i era svar eller frågor. Returnera snarast detta till kansliet i ett kuvert märkt med ”Tränaranalys  - Jenny Fredriksson” Detta är obligatoriskt och skall således göras av ALLA.  

Analysen skall utgöra ett stöd för er ledare inför kommande säsonger. Utan era svar kan vi inte utbilda/utveckla denna del av AHK. Många yngre tränare ledare vill gå på utbildningar och vi tar nu nya tag i dessa och övriga önskemål. Denna analys skall utgöra bas för kommande tränarutbildningar/behov .

Vi behöver vara flera på våra möten, minst en från varje lag!

Nästa möte: 1 mars 2011 kl.19.00 på kansliet – max 1 tim.


Vid noteringarna // Håkan J
Skrivet av Martin Johansson   
2011-02-08 22:09