Protokoll U-ledarmöte 2010-09-07

Klicka på läs mer för att ta del av protokollet

PROTOKOLL

Möte: Nr 1 AHK – Ungdomssektion 2010 - 11

Datum: 7 september 19.30

Plats: AHK kansli

Kallade: Samtliga U-ledare

Närvarande:

 1. Claes Frohm P 99

 2. Johan Bergander F 98

 3. Anders Jigström F 96

 4. Patrik Gustafsson A-Flick

 5. Katarina Ekberg F 97

 6. Gunilla Härnälv F 95

 7. Thomas Melin F 95

 8. Anders Hansson P 98

 9. Claes Johansson P 96/97

 10. Mats Larsson P 96/97

 11. Curt Magnusson A-Pojk

 12. Bosse Benghts F 99

 13. Lena Lindqvist AHK Kansli

 14. Maria Sundén AHK Kansli

 15. Andreas Stockenberg Ungdomsledare

 16. Håkan Jedemark Sektionsansvarig

 

Agenda – se bifogat

 

Inledning :

Håkan Jedemark hälsade alla välkomna och presenterade sig och informerade kort om AHK`s nya (öppna) org. och hänvisade till AHKs hemsida samt rapport från Workshop som finns under ”Öppet medlemsmöte 13/9”

 1. Föregående möte – protokoll från U-ledarmötet i Skene bifogas.

Ett av önskemålen från Skene – att få träffa Fredrik Simonsson Herrlagets nye huvudtränare – varför Fredrik hade bjudits in och berättade kort om sig och sina förväntningar på den kommande säsongen. Fredrik tackade bl.a för det positiva bemötande han fått under sin inledning.

U-L önskade ”lycka till” och Fredrik lovade att återkomma framöver.

 

 1. Övrigt - Kansli information.

Lena och Maria redogjorde för ”Kanslifunktionen” och hur de vill att ”de” skall användas. Kansliet är en mycket trång funktion som kräver ömsesidig förståelse och respekt om det skall fungera.

Vi har efterlyst uppdatering av samtliga lagledare / tränares e-mail men dålig respons varför samtliga U-Ledare ombeds att återkomma med uppdateringar (där det behövs.) Kansliet är heltstängt den 23 sept. (Kanslidag)

Kempa ”Webb shop” skall sändas in snarast senast mån 13 sept.

(Blankett bif.) Övriga frågor / önskemål som gäller kansli mailas till Maria / Lena.

Då det gäller uttagningar till ”läger” går kallelsen till Ledaren - spelaren alt föräldern. Skall spelaren inte deltaga måste en avbokning ske!

Avbokning skall ske till 1) Västtgöta HF 2) AHK Kansli 3) Ledare

Blankett för enklare matchreferat till AT bif. ( matr kan även sändas till Maria )

 

USM

A-filck steg I 9-10 okt

B-flick steg I 23-24 okt

Tävlingsansvariga som har ev frågor maila / ring Maria

Kioskverkssamhet under USM - återkommer

Tröjor typ bästa spelare kansli / Kempa återkommer

Storkenhuset :

Inte klart än men kommer att bli / skall bemannas fre – lö – sö

Städlista

( lista bif. )

Billotteri – inte klart än / kansliet återkommer.

Kläder och tröjor etc.

2009-10 fick varje lag 2 overaller / lag utankostnad detta gäller tillsvidare.

Synp har kommit och vi ber att få återkomma.

Alströmer och nycklar :

Rekommenderas att resp lag som har träning i Alströmer att personligen hämtar ut sin nyckel hos vaktmästaren på A.

”Tvättautomat ” för borttagande av klister undersökes och återkommer till nästa möte om kostnad samt praktiskt hanterande

Närvarokort samt blanketter från SISU :

Kansliet återkommer med var och hur dessa blanketter kan hämtas på nätet.

Tillsvidare – fråga Maria.

Material / väskor etc

Väskorna är packade och klara och skall omg. hämtas på kansliet

Ryggsäckar :

1 ryggsäck / lag tränare skall finnas och som innehåller det viktigaste och kan kompletteras efter behov

Kostrådgivning :

Finns en duktig tjej från Trollhättan Pernilla Larsson. Vi bokar upp lämpligt datum för ledare/ spelare och föräldrar. Kommer att arrangeras tillsammans med SISU.

Skador och förebyggande träning :

Anna Gullberg alternativt Marie Wedberg kommer att bokas upp för en genomgång. Kommer att arrangeras tillsammans med SISU.

Försäkringar :

Samtliga betalande medlemmar är försäkrade genom Folksam som även då hanterar ev. skador

Bra länk till Folksams hemsida är www.folksam.se/forsakringar/idrotta

Önskas mera information kontakta Folksam alt kansli.

Alternativt kan man som privatperson/förälder teckna en egen olycksförsäkring och om vill man gradera sig ytterligare genom en sjukvårdsgaranti- försäkring tex ”DKV hälsan” som möjliggör en snabbare tillgång till privat vård http://www.dkvhalsa.se

 

Cuper utomlands:

Frågan sänds till Styrelsen för riktlinjer

 

Egna domare :

Flera unga AHKare har utbildats till domare och behöver träna.

Uppmaning att vid lämpliga tillfällen använda dessa så mycket som möjligt.

 

Uppföljning av våra ledare - ledarvård :

Varför slutar ledare ? time out ? kontakta ledare och spelare för att få fram information om varför de slutar…etc

Kompensation ?

Blå tråden:

Andreas S återkommer när nytt matr. är färdigt

Utbildningar

Tillsammans med SISU så har vi fått ok på att arrangera grundläggande utbildningar. Andreas återkommer med datum och mera detaljer

Annat bra utb.matr kan hämtas på SISU samt SHF´s hemsidor

 

Handbollsgymnasiet :

Tre elever från Torsby har i år börjat handbollsgymnasiet och ”faddrar” till dessa tre killar har utsetts. I dag finns det 30 st handbollsgymnasier i Sverige.

Dessa skall under 2011-12 bantas till ca 15 st för att då bli Nationella godkända utbildningar (NIU)

Besked väntas under hösten 2010 om Alingsås blivit ett godkänt gymnasium.

 

Ungdomskomitté :

Då AHK genomför en org. ändring förändras även U-kommitténs utseende

 • Håkan Jedemark Sektionsansvarig

 • Andreas Stockenberg Sportsligt ansvarig

 • Lennart Andersson Ekonomiansvarig

 • Mikael Wedin Ungdomskordinator

 • XX Föräldransvarig vakant

 • XX Sekreterare vakant

 • XX övrigt vakant

Namn förslag / frivilliga …?

 

Ett övergripande arbete / koordinering / utredning kommer att ske inom gruppen för att säkerställa att träningar och övrigt tankesätt på flick / pojk-sidans utveckling och nivåanpassningar sker under likartade former där detta är möjligt och praktiskt genomförbart.

 

Ledarfrågor / information :

Då flera av frågorna som kom upp under ”övrigt” anses dessa vara Ledarfrågor /info

 

Nästa möte :

Om inget annat sägs så sker detta första tisdagen i varje månad 19.30 och önskemål om minst 1 repr. från resp. lag

Således nästa möte - 5 oktober på kansliet

 

Något som saknades ?

 

Vid noteringsblocket…

Håkan Jedemark

Skrivet av Martin Johansson   
2010-09-13 11:53