Protokoll ungdomsledarmöte Skene 2010

Klicka på läs mer för att ta del av protokollet
1. Offensivt försvarsspel i C- och D-ungdom (-98 - -01).

- Konsekvens viktig, enskilda resultat får inte göra att vi gör avsteg

- Positiv reaktion bland alla närvarande ledare (alla lag utom F98)

- Utbildning på hur vi skall lära ut ansvarar Stocken för. Grupp med Anders Jigström och Lurken skall ta fram och genomföra utbildning på offensivt försvarsspel.

- Vi skall träna och spela enligt detta på nämnda åldrar.

- Önskemål att ta fram ett koncept så snart som möjligt med väldigt basala saker.

- Önskemål från Björn Karlsson om något om fysisk träning.

2. Utbildningar.

- Anmälan snarast till Stocken ang. utbildning. TS1 Nu i höst.

- VHF önskar anmälan inom kort.

- Gruppen uppskattade de specialträningar som genomfördes föregående säsong. Stocken lovade att vi skall ha som mål att ha specialträningar på alla positioner. 5 st utbildningskvällar skall det bli.

3. Ekonomi.

- Pinnen informerade om ett planerat lotteri. Börjessons Bil ”skänker” en bil för 199.000, en bil som är värd 250.000 kr.

- Tanken är att sälja lotter som ska ge ett netto på 235.000 kronor.

- Detta ska pågå under hela säsongen. Försäljningen ska ske såväl under matcher som på stan i samband med bingolottoförsäljningen.

- Det blev diskussion om hur många lotter som ska säljas och till vilket pris. Vi föreslår från närvarande ungdomsledare att vi tar 100 kronor för lotterna. Och vi hoppas att kunna sälja minst 2.500 lotter i u-sektionen.

4. Cuper.

- Stocken talade om vilka cuper vi skall spela. Lagen ska spela gemensamma cuper, en jul- och en vårcup.

- Hallbybollen är ett mycket bra alternativ. Men vi ska ställa krav på Hallby om bra boende. Vi ska också ställa krav på arrangörerna om motprestationer.

- Varför inte göra ett samarbete med Hallby och Aranäs?

5. Nästa års Skene.

- I stället för att göra det sista lördagspasset kan vi spela minihandbollsmatcher i en turnering med mixade lag från seniorer ner till D-ungdom.

5. Ungdomsledarmöte.

- Pottan framförde sina åsikter om ”meningslösa” u-möten med bara information åt ena hållet. Han tycker att vi bara matas med redan tagna beslut och får inte vara med i beslutsfattandet.

- Pinnen informerade om det nya tänket från den nya styrelsen med den nya öppenheten från styrelsen gentemot medlemmarna.

- Interninformation via nätet ska diskuteras med ansvariga.

- Förslag kom från mötet att varje lag ska representeras av minst en ansvarig på ungdomsledarmötena.

- Stocken meddelade att han ska ha friare arbete utan all administration. Den kommer att skötas av hans ”privatsekreterare”, Håkan Jedemark.

- Första ungdomsledarmötet blir den 7 september 19.30. Kallelse utgår från Håkan Jedemark.

6. Övrigt

- A-lagsspelarnas medverkan vid träningarna i Skene har varit väldigt positivt. Det ska spelarnas krediteras för.

- Pottan föreslog att den nye A-lagstränaren Fredrik Simonsson ska presenteras för alla ungdomsledare vid ett möte.

- Mötet avslutades med information från lägerchefen om söndagens städning och avslutning.

- Ordinarie träningstider inleds på måndag.

-  Problemet med solljuset i Alströmer togs upp. Frågan ska framföras till kansliet.

Vid tangenterna
Christer Mårtensson/Curt Magnusson
Skrivet av Martin Johansson   
2010-08-14 11:44