Information

Här kan ni hitta AHKs

  • Vision och mål
  • Styrelseprotokoll
  • Årsmöte
  • Stadgar

Dessutom är det så att för att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Hur och varför hittar ni i vår: Integritetspolicy.

Skrivet av Alexander Axelsson   
2018-06-28 09:59