Uppdaterad info: Årsmöte 2 juni

Tisdagen den 2 juni kommer Årsmötet att hållas. För att deltaga behöver vi ha föranmälan. Allt på grund av det rådande läget med covid-19.

Uppdaterad information 200519:

Tisdagen den 2 juni kl.18.00-19.00 kommer Alingsås HK hålla Årsmöte.

Plats: Estrad Alingsås foajé

Ingång från Åmanska Parken (entré bredvid Bryggaregatan 2). Då kan man lätt parkera i p-huset och gå upp i trappuppgång som vetter mot Grand Hotel.

Mötet har annonserats på hemsida och i Alingsås Tidning samt AlingsåsKuriren, men vi hade då inte fastställt på vilket sätt mötet skulle hållas med tanke på rådande omständigheter med Covid 19.

Nu har beslutet tagits att vi kommer att begära föranmälan gällande ev närvaro på Årsmötet. Därför kommer vi också att begränsa anmälan till att endast gälla medlemmar med rösträtt och max 50 personer i lokalen.

Röstberättigad är man om man har ett betalt medlemskap där rösträtt ingår och fyller lägst 15 år under 2020. Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas.

Anmälan om deltagande
Maila ditt namn och de första 6 siffrorna i personnumret till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den senast onsdag 27 maj.

Med reservation för förändrade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

******************************************************************************************

Tidigare Kallelse 200505:

KALLELSE

Datum: 2 juni

Tid: 18.00-19.00

Plats: Estrad Alingsås

Röstberättigade: Medlemmar i Alingsås HK, aktiva och stöd

Motioner: Skall vara AHKs kansli tillhanda senast tisdag 19 maj*). Märk skrivelsen/kuvert med "Motion Årsmöte 2020".

Årsmöteshandlingar: Kommer finnas på denna sida senast en vecka före mötesdatum

Att notera: På grund av rådande situation gällande smittorisk så avvaktar vi med att meddela exakt upplägg och plats för mötet.

*) Motioner, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av ledamöter i sektionsledning eller röstberättigad medlem, lämnas in minst 12 dagar före mötet. Förslag om stadgeändring skall inlämnas senast 30 dagar före mötet.

Skrivet av Maria Sundén   
2020-05-05 16:11