Licenser och försäkring - vid skada

Har du skadat dig när du spelat handboll? Hur är du försäkrad? Här hittar du information om vart du kan få snabb bedömning av din skada och hur du anmäler din skada till försäkringsbolaget. Även en information om hur försäkring och licensen hänger ihop.

Svenska Handbollförbundet & Gjensidige
Från den 1 oktober 2017 bytte Svenska Handbollförbundet försäkringsbolag. Gjensidige Försäkring blev då ny försäkringsgivare.
Tillsammans med Gjensidige har SHF sett över och moderniserat försäkringen.Man har satsat på att skapa ett aktivt stöd för alla att komma tillbaka till handbollen efter en eventuell skada. Akut- och invaliditetsersättningen för skador som ger mindre än 10% medicinsk invaliditet har bytts ut mot en ny tjänst som kallas "Aktiv vård". Tjänsten är en telefonservice dit man kan ringa vid skada eller symtom och få direkt rådgivning av legitimerad fysioterapeut.

Telefonnumret vid skada är: 0771 - 326 326
Skada kan även anmälas via: www.gjensidige.se/handboll

Registrering av spelare
Alla lag från U15 år och uppåt skall ha en laglicens.

Dock vill Svenska Handbollförbundet att alla spelare registreras - oavsett ålder. Det sistnämnda är för att vi inom handbollen skall få en bättre överblick över hur många ungdomar som spelar handboll. Det blir allt viktigare, inte minst vid jämförelser med andra idrotter och vid tilldelningen av ekonomiska medel från Riksidrottsförbundet (RF), att kunna visa hur många vi är.

Försäkringsinnehåll

  • Alla som omfattas av full licens, från A-ungdom, har samma försäkringsnivå.
  • Lag som sätts samman för enstaka event i Rullstoltshandboll, Gående handboll eller annan tillfällig aktivitet, omfattas inte av "Aktiv vård", men av alla övriga moment.
  • Ungdomar som spelar i lag upp till 15 år omfattas i samma omfattning som de licensierade spelarna inkl. "Aktiv vård".

I försäkringen ingår som tidigare ersättning för de kostnader som uppstår vid ett akutbesök hos läkare (resor och sjukvårdskostnad) - max 500:-, samt för tandskador, medicinsk invaliditet >=10%, sönderklippta kläder och dödsfall. Dessutom ingår krisförsäkringen.