feed-image 
Protokoll


2014-06-03 16:21
Protokoll Damkommittémöte 20 maj

Datum och tid: 20 maj 2014 kl. 18.15                          Plats: Estrad Alingsås

Närvarande: Ulf Granander (UG), Catarina Eliasson (CE), Ann-Sofie Svensson (AS), Fredrik Andersson (FA), Jan Nilsson (JN), Martin Larsen (ML)

Frånvarande:

Sekreterare: Martin Larsen                                           Justerare: Ulf Granander

 

1, Föregående mötesprotokoll och utestående punkter


Fotografering är avklarad. Önskemål om att få ett fast foto på damlagets sida istället för, som nu, ett foto med rörelse.

Valberedningens arbete med ersättare till UG fortskrider.

A-flickorna kommer att tillhöra damsektionen från nästa säsong.

 

2, Rapport från tränarna/sportgruppen

Juniortruppen kommer bestå av spelare födda 1995-98, varav de äldsta spelarna även kan träna med damlaget.

Kontrakten för damlaget är upplagda på ett, två eller tre år.

Truppen är under uppbyggnad men ser i nuläget bra ut. Några potentiella nyförvärv finns och ytterligare några kontakter ska tas. En materialförvaltare behövs.

 

3, Ekonomi/Budget

Budgetmötet ställdes in. DK avvaktar besked från klubbchefen kring poster där det finns oklarheter.


4, Matcharrangemang

DK tar för givet att herr- och dammatcher inte schemaläggs så att matcherna krockar kommande säsong. Samarrangemanget i Estrad med HP och herrlag var ett välkommet inslag som DK vill se en fortsättning på.

 

5, Återkoppling från spelare

Två spelare kommer att lämna truppen. JN pratar med dessa spelare.

 

6, Ärenden till/från AHKs styrelse

JN skriver DK:s verksamhetsberättelse.

 

7, Övriga frågor

Inget att notera.

 

8, Nästa möte

Traditionell avslutningsmiddag bestämdes till 11 juni.

2014-03-25 18:59
Protokoll Damkommittémöte 17 mars

Datum och tid: 13 mars 2014 kl. 18.15                         Plats: Estrad, kansliet

Närvarande: Ulf Granander (UG), Catarina Eliasson (CE), Ann-Sofie Svensson (AS), Fredrik Andersson (FA), Janne Nilsson (JN)

Frånvarande: Martin Larsen (ML)

Sekreterare: Catarina Eliasson                                     Justerare: Ulf Granander

 

1, Föregående mötesprotokoll och utestående punkter


Fotografering klar. JN pratar med ML så att damlagets bild kommer ut på hemsidan. Ser över till nästa säsong om även lagbilder på övriga lag kan läggas upp på något smidigt sätt.

Ny person till ordförandeposten i DK kvarstår. Damkommittén behöver även bemannas av några fler.

Styrelsen har tagit beslut om att A-flick kommer att tillhöra DK organisatoriskt från nästa säsong.

 

2, Rapport från tränarna/sportgruppen


Ledarorganisationen för nästa säsong håller på och ses över.

FA bokar upp möten under april med alla spelare i damlaget inför kontraktsskrivning för kommande säsong/säsonger.

Möte med HK Brätte är inte inbokat ännu.3, Ekonomi/Budget

Budget inför säsong 2014/2015, muntligt godkännande från Stefan J. Det betyder att Sportrådet nu kan påbörja kontraktsdiskussioner med spelarna.

20 st bollar beställs för leverans nu till försäsongen. FA återkommer med vilken sort som skall beställas.


4, Matcharrangemang

I veckan avgörs det om det blir kval till division 1, sista seriematch 23/3. Kval kommer att spelas i två nivåer, Semi off och Direkt off. Semi off avgörs i bäst av två matcher (sammanlagda resultatet) via hemmamatch helgen 5-6/4. Troligen 6/4 eftersom det är Potatiscup samma helg. Bortamatch helgen efter. Vinnaren i denna Semi off går vidare till Direkt off i bäst av tre matcher. Den eventuella hemmamatchen där kommer att spelas 21/4, följt av två bortamatcher. AS ansvarar för bokning av blommor o speaker om det blir aktuellt.

Bra aktivitet för de båda lagen som har varit med på VIP-inbjudan till damlagets hemmamatcher. Hittills har det varit för F99 och F00/F01.


5, Återkoppling från spelare

Inget aktuellt.


6, Ärenden till/från AHKs styrelse

Inget förutom under punkt 1 och 3.

 

7, Övriga frågor

  1. a)      Fråga inkommit från Richard Fredriksson angående bidrag till cup/träningsläger för juniorer. CE svarar.
  2. b)      SHF:s årliga tävlingskonferens har frågeställningar som förmedlas ut till föreningar via distriktet. FA svarar på dessa frågor.
  3. c)      Genomgång och uppdatering av rutinlista. Denna lista kommer att användas både inom DK och förmedlas vidare till kansliet.

 

8, Nästa möte

14 april 18.15 Estrad, kansliet

2014-02-28 15:04
Protokoll Damkommittémöte 17 feb

Datum och tid: 17 februari 2014 kl. 18.15                                         Plats: Estrad

Närvarande: Ulf Granander (UG), Catarina Eliasson (CE), Ann-Sofie Svensson (AS), Janne Nilsson (JN), Martin Larsen (ML), Fredrik Andersson (FA), Jenny Fredriksson (JF)

Inbjuden: Lena Lindqvist (LL)

Sekreterare: Martin Larsen                                           Justerare: Ulf Granander

 

1, Föregående mötesprotokoll och utestående punkter


Fotografering kommer att ske i samband med invigning av nya klubbrummet 28 februari.

Styrelsen har inte funderat över ny kandidat till ordförandeposten i DK. Styrelsen lägger denna uppgift på valberedningen. 


2, Rapport från tränarna/sportgruppen

Både egna och andra lags resultat har gått med oss på slutet. Vi har nu åtminstone en kvalplats i egna händer.

Johanna Rist bröt fingret i senaste matchen och är borta resten av säsongen.

HK Brätte har givit positiv feedback på vårat förslag om samarbete. De inväntar nu AHK:s nästa initiativ.

Det finns en fortsatt diskussion kring hur träningsgrupperna ska se ut nästa säsong och om   A-flick ska sorteras in under DK:s ansvar. Inga slutgiltiga beslut är tagna.

Det behövs en lagledare/materialförvaltare till damlaget nästa säsong.

3, Ekonomi/Budget

Diskussion om tränings- och matchkläder samt bollbeställningar med LL:
CE och LL har vidare kontakt angående detta.

 

4, Matcharrangemang

Samarrangemanget med Elitlag och HP i Estrad var lyckat. DK hoppas att det kan bli ett återkommande event.

Med start vid nästa hemmamatch kommer flicklagen bjudas in för att se matchen, och för att få lite förhandsinformation från Torbjörn och någon spelare. Flickor -99 är först ut.

Det är lite oklart kring hur schemat kring inbjudningarna ser ut. AS tar kontakt med Gunilla Härnälv för att reda ut frågan.


5, Återkoppling från spelare

Inget att notera


6, Ärenden till/från AHKs styrelse

Se punkt 1.

 


7, Övriga frågor

a) Säsongsrutiner

CE presenterade ett utkast till lista över rutiner kring DK:s verksamhet under året. DK gick igenom listan och lade till punkter, och fördelade ansvar på punkterna. Färdig lista kommer att delges kansliet för att föras in i deras lista över hela klubbens årsplanering.


8, Nästa möte

Kommande möten är planerade till 17/3 och 14/4.

2014-01-24 17:51
Protokoll Damkommittémöte 20 jan

Datum och tid: 20 januari 2014 kl. 18.15                                           Plats: Estrad

Närvarande: Ulf Granander (UG), Catarina Eliasson (CE), Ann-Sofie Svensson (AS), Janne Nilsson (JN), Martin Larsen (ML), Fredrik Andersson (FA)

Frånvarande: Jenny Fredriksson (JF)

Inbjuden: Magnus Löfström

Sekreterare: Martin Larsen                                           Justerare: Ulf Granander

 

1, Föregående mötesprotokoll och utestående punkter


Inget kvarstående.


2, Rapport från tränarna/sportgruppen

Kontakt tagen med Brätte för eventuellt framtida samarbete och utbyte. Alingsås ska vara ett naturligt steg för spelare från Vänersborg, som vill ta sig vidare i karriären.

Ett par spelare i truppen dras med långvariga skador. För vissa krävs operation, för andra handlar det om rehabträning.

DK gick igenom FA:s förslag till mål och visioner för Damsektionen till år 2017.


3, Ekonomi/Budget

CE kontaktar Stefan X för ett möte kring kommande budget.

Damspelare efterfrågar en overall som kan fås i dammodell. Så är inte fallet med nuvarande val av klubboverall. Frågan tas upp på ovan nämnt möte.

DK beslutade att stå för anmälningsavgiften till utlandscup i Spanien där Damlaget vill deltaga. Eventuellt finns utrymme i budget för att även subventionera delar av resekostnaden.4, Matcharrangemang

Frågor och funderingar kring kommande samarrangemang med Herrlag och HP i Estrad reddes ut. Magnus Löfström tog med sig några av frågorna till styrelsen och DK blev medvetna om vilka delar som måste planeras och förändras i jämförelse med normala arrangemang i Nolhaga. Matchtider blir 13.30 Dam, 16.15 Herr, och 18.30 HP.

5, Återkoppling från spelare

Inget att notera


6, Ärenden till/från AHKs styrelse

Se stycke 1 och 2 under punkt 3.

UG kontaktar Lennart Anderberg för att ta reda på hur arbetet med rekrytering av ny ordförande för DK fortskrider.


7, Övriga frågor

a) A-flick


DK diskuterade om A-flick ska ingå i Damsektionen från och med kommande säsong. Så har redan skett på pojksidan i och med NIU. DK tror att det skulle ge många fördelar för organisationen att införliva A-flick i Damsektionen.


b) Lagfoto

ML kontaktar Torbjörn för att hitta ett lämpligt tillfälle.


8, Nästa möte

Kommande möten är planerade till 17/2, 17/3 och 14/4.

<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL