feed-image 
Vision och mål för Alingsås Handbollklubb

Styrelsen i Alingsås HK har fastslagit vision, målsättning och värdegrund som allt strategiskt, taktiskt och operativt arbete kan utgå ifrån.Vision

”Alingsås HK skall vara för Alingsås
vad Elfsborg är för Borås
och HV71 är för Jönköping.”

Denna vision syftar inte på det sportsliga utan på vad Alingsås HK skall betyda för varumärket Alingsås. Alingsås HK skall vara den självklara mötesplatsen för personer och företag som vill vara med att bygga Alingsås. Är man med och bygger Alingsås, så är man med i Alingsås HK och är man med i Alingsås HK, så är man med och bygger Alingsås.

Målsättning

Målsättningen nedbruten för olika åldrar och målgrupper.

Ålder Målsättning (AHK skall vara…) Målgrupp
-9år …det bästa lokala alternativet. Föräldrar
10-15 år …det bästa lokala alternativet. Ungdomar
16-19 år …det bästa nationella alternativet. Gymnasieelever
över 20 år …det bästa internationella alternativet. Spelare/sponsorer/publik


Notera: 

- Med lokala alternativ menas bästa idrottsförening i Alingsås och kranskommuner. Fokus är bemötande, bemanning samt ordning och reda.
- Med bästa nationella alternativet menas den handbollspedagogik och träningsmetodik som klubbens spelare/tränare jobbar utifrån.
- Med bästa internationella alternativet menas den svenska handbollsförening som har bäst internationella kontakter och vana av internationellt utbyte samt den största möjligheten för spelare att nå utanför Sveriges gränser.
- Upp till 15 år har AHK en unik position i och med likvärdig verksamhet för flickor och pojkar.
- Från 16 år är målsättningarna främst satta för herr, men dam kan följa efter inom tid.
- Sportsliga mål sätts av kompetent personal i respektive sektion.

Värdegrund

Den värdegrund som alla ledare, spelare, anställda och ideellt engagerade skall jobba utifrån är följande:

Ambition Att vara ambitiös och hitta konstruktiva lösningar.
Hjärta Att med glädje lägga ner stort engagemang och göra sitt yttersta.
Kamratskap Att vara omtänksam och bry sig om alla i gruppen.

Initialerna i Ambition, Hjärta och Kamratskap blir AHK.

/Styrelsen i Alingsås Handbollklubb
2011-05-05